Slyngrensning

Eksisterende betongulve man gerne vil have f.eks. en epoxybelægning på, anbefaler vi at få udført en afrensende slyngrensning på!

Slyngrensningsmaskinen der arbejder med en brede på 50 cm, kan med fordel også indsættes på:

  • Parkeringskældre
  • Betonbroer
  • Industrigulve
  • Skibsdæk
  • Osv.

Efter en slyngrensning er betongulvets overflade helt ren og rug så der sikres en optimal vedhæftning af den epoxybelægning eller en anden belægning, man ønsker udført på betongulvet.

Processen som slyngrensningen forgår på kan beskrives som en tør blæserensning, som udføres ved at små stålkugler fra et slynghjul slynges (bombarderes)med en hastighed på 1200 km timen ned i gulvet, hvorved gulvoverfladen renses for alt hårdt fastsiddende snavs, olie osv. og yderligere får bitte små krater. Efter behandlingen er gulvoverfladen ”åben”, som er med til at øge penetrationen af f.eks. et epoxy produkt og derved øger vedhæftningen af gulvproduktet der udføres på gulvoverfladen. Så det kan kun være en fordel at slyngrense.

Efter en slyngrensning vil der ikke være skidt eller rester af stålkugler på gulvet, da vores maskine er sammenkoblet med en stærk industristøvsuger egnet til disse opgaver.

Vores maskinen ses i aktion på filmen ved siden af som kan give et godt indtryk af hvordan den virker.

Er der yderligere spørgsmål til slyngrensning er du velkommen til at kontakte os.

Injicering

Revner i betongulvet! – hvad kan der gøres? Revner eller skruk i betongulvet, vægge, bassiner og støbeskel kan udbedres med injiceringsteknikker.

Afhængigt af revnens og opgavens beskaffenhed anvendes følgende produkter når injiceringen udføres:

  • Epoxy
  • Polyurethan
  • Cementbaserede produkter

De ovenstående produkter gør det behandlede område tæt, stærkt og modstandsdygtigt.

Eksempler på injicering

Eksempelvis vil et betongulv med skruk i et større område skulle injiceres med cementbaserede produkter, ved anvendelse af det rette udstyr.

Er der i stedet tale om en hårfin revne man gerne vil have tætnet f.eks. i områder med høje rengøringskrav, vil man typisk anvende epoxy som injiceres med udstyr der generer et højt tryk under injicerings arbejdet.

Brug et par minutter på filmklippet ved siden for at få et godt indtryk af hvorledes injicering af en revne kan se ud.

Tag os med på råd vi hjælper gerne.