ESD Gulv belægningssystem

ESD (Electrostatic discharge) er en epoxybaseret antistatisk gulvbelægning. Systemet anvendes i særlig grad i brancher hvor der under produktionsprocessen skabes antistatisk afladning.

F.eks. inden for:

  • Pharma industrien
  • Luftfartsindustrien
  • Sygehusvæsenet/operationsstuer
  • Kemisk industri
  • EDB/serverlokaler

ESD- belægningen er med til at beskytte personale og maskiner mod skader i områder med antistatisk afladning.

Den antistatiske afladning optages af ESD belægningen og ledes via f.eks. kobberkabler/jording væk fra området og ned i jorden.

Belægningen er tæt og kemisk resistent og vil være nem at gøre rent.

Belægningen tåler almindelig daglig trafik med trucks og lignende.

Valget af det bedst egnede ESD belægningssystem besluttes oftest i samarbejde med leverandøren af produkterne, for at sikre den bedst løsning ud fra de krav der stilles af kundens lokaler og miljø.

Vores personale er naturligvis gerne til tjeneste, hvis der ønskes yderligere informationer om de tekniske forhold.