Epoxygulve

De er velegnet til alle former for let industri, som f.eks. medicinalindustrien, indkøbscentre, storkøkkener, lager, værksteder, kontorarealer, osv. De kan også være et alternativ til klinker.

Fordele:

  • Samme fordele som ved akrylgulve bortset fra, at de hærder noget langsommere end akryl.
  • Der er ingen opløsningsmidler i de epoxymaterialer, som PerBro Gulve ApS anvender, og der kræves derfor ikke åndedrætsværn under udførelsen.
  • Kan udlægges sideløbende med en igangværende produktion hos kunden.
  • Kan skridsikres efter behov.

Belægningstykkelse:

Fra 250 My til 6 mm afhængigt af, hvor kraftigt et gulv man vil have.

Ulemper:

Gulvet holder til en påvirkning med varmt vand på op til 60 grader celsius og egner sig ikke til industrier, hvor rengøring udføres med vand på over 60 grader celsius.